Novinky

Aktuality z naší nabídky


Soutěž s Richardem!

27. listopad 2020


Máme tu pro vás předvánoční soutěž o balík z brněnského minipovaru Richard!

Stačí navštívit facebookové stránky našeho e-shopu jimdobre.cz, odpovědět na soutěžní otázku a pak už jen čekat, zda budete právě Vy tím šťastným výhercem!

Soutěžíme o pět lahví piva, pivní sklenici a k tomu samozřejmě stylový podtácek s logem, aby vám doma v karanténě pivo lépe chutnalo :).


Soutěž byla zařazena do největšího českého katalogu soutěží o ceny</a> České-soutěže.cz.


ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Ekoprodukt, spol. s.r.o. se sídlem Jinačovice 501, 66434 Jinačovice, IČ: 46973184, Spisová značka: C 7451 vedená u Krajského soudu v Brně.

 

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena na dobu od 27.11. 2020 do 12.12.2020 (dále jen doba konání soutěže).

 

ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Účast v soutěži není zpoplatněna. Do závěrečného slosování budou zařazeni jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky. Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu v případě pochybností o regulérnosti soutěže.

 

VÝHRA

Výhrou v soutěži je balíček od Richarda obsahující 5 piv, sklenici s logem o objemu 0,3 litr a Richardův pivní podtácek.

 

OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherce bude zveřejněn na stránkách www.ekoprodukt.cz pod pravidly soutěže. Výherce bude vybrán náhodným losem.

 

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Aby byl účastník soutěže zařazen do slosování, musí odpovědět na soutěžní otázku „Kde byste uvítali Richarda v kamenné prodejně?“. Odpověď musí být napsaná v komentáři pod hlavním příspěvkem soutěže na facebookové stránce jimdobre.cz.

Účastník také musí být fanouškem facebookové stránky  jimdobre.cz  (adresa zde: https://www.facebook.com/EkoJimDobre/).

 

 

 

OSOBNÍ ÚDAJE 

Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži. V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jse zveřejněním jména a příjmení na Facebook stránkách a webových stránkách organizátora a pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále práva dle §§ 11 a21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.

V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na svých stránkách www.ekoprodukt.cz nebo na své facebookové stránce.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

 

 

V Brně dne 27.11.2020

 

 

Gratulujeme k výhře, vítězem se stává Robert Vanický.