Novinky

Aktuality z naší nabídky


SOUTĚŽ

03. říjen 2017

Soutěž o poukázky v hodnotě 300 Kč na nákup v e-shopu jímdobře.cz !

V Japonsku se kvalita sójových omáček posuzuje podle podílu rozložených aminokyselin ze sójových bobů. V praxi to znamená, že čím vyšší obsah bílkovin v omáčce je (v české legislativě je stanoven min. obsah bílkovin 2,3%), tím byla doba fermentace delší a omáčka je kvalitnější. Takže i kdyby například dva výrobci použili při výrobě omáčky stejné množství sójových bobů tak ten z nich, který aplikuje delší dobu fermentace, vyrobí kvalitnější omáčku s vyšším obsahem bílkovin.

 

Odpověz na soutěžní otázku: Kolik % bílkovin obsahuje výrobek Sójová omáčka od firmy Ekoprodukt?

Odpověď najdete na jimdobre.cz.

Tři vylosované výherce vylosujeme a kontaktujeme e-mailem nejpozději do 3 pracovních dnů a zašleme jim slevový kód, který budou moci uplatnit při nákupu na e-shopu jimdobre.cz.

 

Dvě podmínky, které je nutno splnit pro zařazení do slosování:


1) být fanouškem naší stránky jímdobře.cz na Facebooku 

(https://www.facebook.com/EkoJimDobre/)


2)  odpovědět e-mailem na adresu 
info@ekoprodukt.cz

  Předmět:  Soutez JIMDOBRE.CZ
  Text e-mailu:

  • a)    správná odpověď na soutěžní otázku
  • b)    jméno a příjmení soutěžícího
  • c)    adresu vašeho profilu na Facebooku pro případnou kontrolu, zda jste naším fanouškem a pro ověření autentičnosti profilu

 

 

 

 Soutěž byla zařazena do největšího českého katalogu České-soutěže.cz.

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE:


POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Ekoprodukt, spol. s.r.o. se sídlem Jinačovice 501, 66434 Kuřim, IČ: 46973184, Spisová značka: C 7451 vedená u Krajského soudu v Brně.

 

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena na dobu od 03.10. 2017 do 15.10. 2017 (dále jen doba konání soutěže).

 

ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Účast v soutěži není zpoplatněna. Do závěrečného slosování budou zařazeni jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky. Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu v případě pochybností o regulérnosti soutěže.

 

VÝHRA

Výhrou v soutěži je poukaz na slevu při nákupu v e-shopu jimdobre.cz v celkové hodnotě 300 Kč. Celkem budou vylosováni 3 soutěžící, kteří splnili všechny podmínky a správně odpověděli na soutěžní otázku.

 

OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherci budou kontaktováni nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže.

 

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Aby byl účastník soutěže zařazen do slosování, musí zaslat správnou odpověď, své jméno a příjmení a adresu svého profilu na Facebooku na e-mail info@ekoprodukt.cz, do předmětu zprávy musí uvést: Soutez JIMDOBRE.CZ. Dále musí být fanouškem stránky jimdobre.cz na Facebooku (adresa zde: https://www.facebook.com/EkoJimDobre/)

 

 

OSOBNÍ ÚDAJE 

Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži. V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jse zveřejněním jména a příjmení na Facebook stránkách a webových stránkách organizátora a pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále práva dle §§ 11 a21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.

V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na svých stránkách www.ekoprodukt.cz nebo na své facebookové stránce.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

 

V Brně dne 02.10.2017

 

Jména vylosovaných výherců: Anna Bahulíková, Hana Pášová, Petra Staňková.

Výherkyním gratulujeme a zasíláme slevový poukaz :)